Tuesday, 4 August 2009

suki suki

anata no uta ni
PACHIPACHI
BIBURAATO mo
suki suki

sou
chie no wa ga tokeru you ni (tokeru you ni)
atto iu ma no dekigoto
kakumeiteki na dekigoto

some lyrics from this song, which is quite bizarre@@but this is the real suki?


she has a good blog

http://sukisou.blogspot.com


she is very serious about her activities

No comments: